Program PIT a zarabianie na aukcjach internetowych.

Pity program, to idealne narzędzie, które w szybki i prosty sposób pozwala wypełnić roczne zeznanie podatkowe. Osoby, które sprzedają przedmioty na aukcjach internetowych w pewnych sytuacjach są zobowiązane do zapłaty podatku. Jeżeli ich działalność przybierze długofalowy i zorganizowany charakter, wówczas muszą dokonać rejestracji działalności gospodarczej oraz rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. W tej sytuacji najkorzystniejsze będzie użycie pity program do pobrania. Jest to przejrzysta aplikacja pozwalająca oszczędzić czas i pieniądze. Użytkując darmowy program pit nie ponosisz najmniejszych kosztów. Jego działanie opiera się na najnowszych przepisy prawa podatkowego, tym samym rozliczenie pit program daje gwarancje prawidłowego wypełnienia rocznego zeznania podatkowego.

Sprzedaż dokonywana na aukcjach internetowych przez firmy nie budzi żadnych wątpliwości. Takie podmioty mają obowiązek zapłaty należnego podatku. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana kiedy obrotu dokonuje osoba fizyczna.

Jeżeli wystawiony na aukcji przedmiot był w posiadaniu jego właściciela krócej niż sześć miesięcy, wówczas musi on wykazać osiągnięte z jego sprzedaży zyski w rocznym zeznaniu podatkowym. Służy do tego rubryka „inne dochody” umieszczona na formularzu PIT. Jeżeli kwota sprzedaży przekroczy pułap 10 tysięcy euro, wówczas podatnik również jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT.

Istniej jednak szereg okoliczności, dzięki którym osoba dokonująca transakcji za pośrednictwem aukcji nie będzie zobowiązana do wykazania uzyskanych przychodów w rocznym zeznaniu PIT. Zwolnieniu podlega sprzedaż rzeczy ruchomych, kiedy podstawa opodatkowania jest nie większa niż 1000 zł. Umowa sprzedaży oraz zamiana rzeczy i praw majątkowych dokonywana za pośrednictwem serwisów aukcyjnych odnosi się bezpośrednio do jednej umowy kupna-sprzedaży. Tym samym przedmioty pochodzące od jednego sprzedawcy zakupione na oddzielnych aukcjach nie podlegają zsumowaniu lecz ich wartość liczona jest indywidualnie. Należy pamiętać, iż obowiązek zapłaty podatku od przedmiotów, których wartość przekracza 1000 zł spoczywa na kupującym. Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi w Polsce 2%.

Zwolnienia z konieczności wykazywania zysków ze sprzedaży rzeczy ruchomych przysługuje w sytuacji kiedy choć jedna ze stron zawartej umowy jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z obowiązku zapłaty tego podatku.

Przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie kiedy należy dokonać rejestracji działalności gospodarczej. Sprzedaż musi mieć jedynie charakter ciągły i zorganizowany, jednak obydwa terminy mają szeroki margines interpretacji, dlatego przy ich stosowaniu należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Urzędy Skarbowe coraz częściej dokonują kontroli użytkowników serwisów aukcyjnych. Przysługuje im prawo wglądu w każdą transakcję, która została zawarta na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Administracja skarbowa poddaje kontroli głównie osoby, które w powyższym okresie uzyskały znaczne dochody ze sprzedaży internetowej. Jeżeli organ kontrolujący wykaże, iż podatek, który powinien być zapłacony nie został uiszczony, wówczas obok podatku zostaną naliczone również odsetki. Jeżeli urzędnik uzna, iż dokonywana przez nas sprzedaż nosi znamiona działalności gospodarczej, wówczas grozi nam grzywna lub sprawa karna skarbowa. Aby uniknąć tego typu przypadków najlepiej rozliczyć swój pit z pit 2018 program, aplikacją która policzy wszystko sama za nas.

Jeżeli masz wątpliwości czy ciąży na Tobie obowiązek zapłaty podatku, wówczas skontaktuj się z Krajową Informacją Podatkową. Uzyskane w ten sposób informacje mogą okazać się bardzo przydatne podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego. Informacje te nie mają jednak mocy wiążącej, a jedynie charakter porady. Program PIT rozliczy za Ciebie wszystkie uzyskane dochody w roku.