Jeśli jesteś zarządcą dróg zapoznaj się z ofertą sklepu internetowego

W Polsce z roku na rok zwiększa się liczba nowych posiadaczy prawa jazdy. Wielu nastolatków z niecierpliwością oczekuje na ukończenie osiemnastu lat, aby w końcu móc przystąpić do egzaminu i otrzymać upragniony dokument. Nie można się temu dziwić, ponieważ posiadanie prawa jazdy daje poczucie niezależności, wolności, nie wspominając o wygodzie. Wystarczy odpalić silnik i można wyruszyć dokądkolwiek się zechce. Niestety są kierowcy, którym brakuje wyobraźni, a statystyki wypadków drogowych są nieubłagane. Częstą ich przyczyną, pomijając oczywiście prowadzenie po alkoholu i zbyt szybką jazdę, jest niestosowanie się do znaków drogowych. Zdarza się bardzo często, że w naszych rodzinnych miastach jeździmy „na pamięć”, w ogóle nie zwracając uwagi na znaki drogowe. Doskonale wiemy, gdzie są drogi z pierwszeństwem, które ulice są jednokierunkowe, gdzie  musimy obowiązkowo skręcić, gdzie jest zakaz wjazdu. Nasze logiczne myślenie jeszcze bardziej  spowalniają coraz popularniejsze bezkolizyjne skrzyżowania, zaopatrzone w system inteligentnej sygnalizacji drogowej. Trudności zaczynają  się w momencie, gdy zmienia się organizacja ruchu lub w czasie zatrzymania dopływu prądu. W chwili, w której zostaje wyłączona połowa sygnalizatorów w mieście, wielu kierowców ogarnia amok. Nagle okazuje się, że należy spojrzeć na znaki i w prawidłowy sposób pokonać skrzyżowanie, co nie dla wszystkich jest takie jasne i łatwe. W wielkich miastach na ogromnych skrzyżowaniach sprawy mają się jeszcze gorzej. Niestety problem stanowią nie tylko nierozsądni kierowcy, ale również nieczytelne oznakowanie ulic. Mnóstwo jest w Polsce miejsc, gdzie na 200 metrach drogi stoi kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt znaków. Czytelność i przejrzystość oznakowania komplikują także jaskrawe i kolorowe reklamy oraz billboardy. Do powstawania wypadków i kolizji drogowych przyczyniają się także przypadki (aczkolwiek rzadkie) nieprawidłowego oznakowania dróg przez ich zarządców.  Polskie prawo wymienia cztery kategorie dróg: autostrady i drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne.

Podmiotami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie w stanie dającym możliwość bezpiecznego korzystania oraz właściwe oznakowanie są odpowiednio: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, samorząd województwa, powiatu i gminy. Oprócz wymienionych wyżej istnieje jeszcze jeden rodzaj dróg – są to drogi wewnętrzne. Za ich utrzymanie i oznakowanie odpowiadają właściciele terenu, na którym się one znajdują.
Wyróżniamy dwa rodzaje oznakowania dróg: pionowe i poziome. Do oznakowania pionowego zaliczają się znaki drogowe i lustra drogowe. Funkcją znaków jest nakazanie lub zakazanie konkretnych zachowań użytkownikowi drogi oraz informowanie o sytuacji na danym odcinku drogi, a także o możliwości wystąpienia potencjalnego zagrożenia. Znaki nie mogą znajdować się w przypadkowym miejscu. Ich lokalizacja musi bezwzględnie wynikać z obiektywnych potrzeb występujących na danym fragmencie drogi. Ponadto potrzeby te muszą wynikać z sytuacji zaistniałych w rzeczywistości, a nie potencjalnych lub przyszłych. Oznakowanie musi być odpowiednie w stosunku do sytuacji na drodze, a znaki o nieaktualnej treści powinny być jak najszybciej usunięte przez zarządcę drogi. Oprócz wymogu prawidłowego ustawiania znaków na drogach, zarządca jest zmuszony do zapewnienia widoczności tych znaków, dającej użytkownikom drogi możliwość odpowiednio wczesnego ich zauważenia. Stan techniczny znaków musi być bardzo dobry, aby przekaz na nich zawarty był dla wszystkich jasny i czytelny.


Oznakowanie poziome to oznakowanie umieszczone na nawierzchni drogi. W tym przypadku również występuje obowiązek aktualności oznakowania w stosunku do sytuacji na drodze. Głównym problemem w tego typu oznakowaniu jest jego słaba widoczność i szybkie ścieranie się. Dotyczy to w głównej mierze przejść dla pieszych, linii segregacyjnej, dzielącej jezdnię na pasy ruchu, a także linii krawędziowych drogi. Błędów w tego typu oznakowaniu jest o wiele mniej niż w oznakowaniu pionowym, jednak niezwykle istotne jest, aby zarządca drogi zadbał o jego widoczność i czytelność także podczas kiepskich warunków atmosferycznych.
Chcąc utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie drogach, ich administratorzy mają obowiązek na bieżąco wymieniać nieczytelne bądź zniszczone znaki drogowe. Wiąże się to z koniecznością ich zakupu w renomowanych sklepach, gdzie sprzedaje się prawidłowo wykonane, solidne i czytelne znaki drogowe. Sklep, który oferuje tego typu produkty to EcoRail-Garden Kolejowe Znaki Drogowe Tarcze i Wskaźniki z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Firma oferuje nie tylko sprzedaż znaków drogowych, ale także blokady parkingowe, lustra drogowe, lustra sklepowe, lustra sferyczne oraz lustra kuliste. Oferta firmy jest zamieszczona na stronie prowadzonego przez nią sklepu internetowego www.e-znaki.pl. Firmę cechuje solidność, terminowość, a także świetna opinia w branży drogowej. Każdy znak drogowy czy blokada parkingowa, to produkty wysokiej jakości. W ofercie sklepu dodatkowo widnieje sprzedaż luster drogowych i sklepowych, a asortyment jest na bieżąco wzbogacany o nowe produkty. To całościowa oferta dla wszystkich zarządców dróg.