Najnowocześniejsze oprogramowanie magazynowe LoMag

Będąc właścicielem firmy z magazynem towarów wymagane jest utrzymanie chronologii w dokumentach magazynowych. Przy niekończącym się przepływie towarów i bieżącej obsłudze klientów bardzo łatwo o chaos. Dlatego też, aby ułatwić prowadzenie gospodarki magazynowej nieocenione jest oprogramowanie magazynowe LoMag. Jest to aplikacja przeznaczona do obsługi magazynu małych i średnich przedsiębiorstw. Jest nie tylko banalny w obsłudze, ale także użyteczny. Doskonale sprawdza się na pojedynczym stanowisku, jak również w sieci. Oprogramowanie do magazynu LoMag pozwala wygenerować takie dokumenty magazynowe jak: wydanie z magazynu – WZ, przyjęcie magazynowe – PZ, korekty WZ i PZ, rozchód wewnętrzny – RW, przychód wewnętrzny – PW, przesunięcie międzymagazynowe, arkusze spisowe, remanent, przeceny, produkcja itd. Program pozwala na tworzenie, zapisywanie i przechowywanie tysięcy takich dokumentów. Są one odpowiednio kategoryzowane i systematyzowane, dzięki czemu przedstawiane są w jasny sposób nawet przy ich dużej ilości. Każdy z dokumentów jest automatycznie zapisywany w pamięci, aby umożliwić powrót do niego i naniesienie ewentualnych poprawek.

Dokumenty są również automatycznie numerowane, a nadawane numery są niepowtarzalne, co ułatwia późniejsze odszukanie dokumentu. Program do magazynu LoMag pozwala kierować dowolną ilością magazynów, które działają całkowicie niezależnie. W razie wystąpienia takiej konieczności można usunąć cały magazyn. System umożliwia eksport zwartych w nim danych do innych programów np. Excel. Ponadto pozwala na zarządzanie kilkoma przedsiębiorstwami z jednego komputera. Każdy towar umieszczony w systemie może mieć dowolną jednostkę miary i należeć do dowolnego magazynu. Program magazynowy nie tylko daje możliwość wykorzystania każdej istniejącej jednostki miary, ale także nadania własnej. Dodatkowo w celu usprawnienia przesunięcia towarów między magazynami wgrany został dokument przesunięcia międzymagazynowego, aby oszczędzić uciążliwego generowania dokumentów korekt. Istnieje możliwość przechowywania nieograniczonej ilości towarów. System obsługi magazynu LoMag jest oparty o najnowocześniejszy dostęp do bazy danych Microsoft SQLServer. To jedna z najnowszych technologii, gdzie skoncentrowano się głównie na stabilności systemu i odporności na awarie. Umożliwia to szybkie i bezproblemowe prowadzenie magazynu i łatwy dostęp do danych. Poza tym system magazynowy doskonale współgra z większością popularnych programów komputerowych. Technologia Microsoft SQL Server pozwala na komunikację między wieloma magazynami i przedsiębiorstwami. W jednej firmie może być aż kilkanaście stanowisk z zainstalowaną aplikacją. Jeden komputer pełni rolę serwera, pozostałe zaś – klientów. Do jednego serwera można podłączyć dowolną ilość komputerów. Priorytetowym zadaniem, jakie pełni system magazynowy LoMag jest zarządzanie ruchami magazynowymi, w pierwszej kolejności sprzedażą i dostawą. Wprowadzenie danych każdej z tych operacji jest zaskakująco proste, a intuicyjny w obsłudze system sam usprawnia ten proces. Ilość i ceny mogą być wyświetlane z dokładnością maksymalnie do siódmego miejsca po przecinku. Użytkownik sam może podjąć decyzję, z jaką dokładnością wartości te system ma prezentować. Zarządzanie magazynem niebywale usprawnia możliwość wygenerowania arkuszy spisowych i remanentu. Tworzone są one w oparciu o faktyczny stan magazynu. System powiadamia użytkownika o niezgodnościach między stanem w programie a faktycznym stanem w magazynie. Dokumenty korekt są tworzone automatycznie. Bardzo pomocną funkcją oprogramowania magazynowego LoMag jest wprowadzenie przecen, które mogą stanowić modyfikację cen lub ilości poszczególnych towarów. Funkcja ta jest niezwykle przydatna, aby w systemie odtworzyć realne zdarzenia, które odbywają się w magazynie.

Program do magazynu umożliwia także wygenerowanie raportów według dowolnie wybranych kryteriów. Można utworzyć raport z konkretnego dnia, a nawet z danej godziny. System uwzględnia także dokonane korekty. Oprogramowanie jest przystosowane do wymagań użytkownika również pod względem informacji o kontrahentach. Pozwala bowiem na stworzenie bazy kontrahentów z uwzględnieniem NIP i REGON. Można także odszukać danego kontrahenta według dowolnych danych. System wprowadza ponadto ich podział na odbiorców, dostawców i pracowników przy czym możliwe jest umieszczenie jednej firmy w dwóch grupach. W celu zwiększenia funkcjonalności programu LoMag jego twórcy dodali możliwość dostosowania dokumentów i raportów do własnych potrzeb firm. Zastosowanie wizualnego edytora pozwala na tworzenie projektów własnych dokumentów wraz z umieszczaniem kodów kreskowych , zdjęć towarów oraz innych elementów graficznych. Na podobnej zasadzie działa edytor etykiet. Oprogramowanie do magazynu LoMag obsługuje czytniki kodów i drukarki etykiet, pozwala także na import danych z komputera, a zastosowanie skrótów klawiszowych bardzo przyspiesza zarządzanie magazynem. To aplikacja nadzwyczajnie prosta w obsłudze, funkcjonalna, niezawodna i dobrze przemyślana. Jest ona doskonale przystosowana do potrzeb użytkowników także pod względem ich różnorodności. Umożliwia dodawanie kolejnych funkcji potrzebnych w danym przedsiębiorstwie. Program LoMag jest systematycznie ulepszany poprzez aktualizacje, aby dotrzymać kroku oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Pozwala oszczędzić czas i maksymalnie usprawnia zarządzanie magazynem. Warto wyposażyć w niego swoją firmę.

Tekst na podstawie: www.LoMag.pl